Hiển thị 2 kết quả

Chỉ số đường đời trong thần số học là gì. Cách tính chỉ số đường đời. Người có chỉ số đường đời số 3 thường có đặc điểm gì?

1. Chỉ số đường đời là gì? Chỉ số đường đời (Life Path Number) là con số quan trọng nhất trong thần số học. Nó đại diện cho sứ mệnh và mục đích của cuộc sống mà một người được sinh ra để thực hiện. Chỉ số đường đời được tính toán dựa trên ngày, …